Algemene voorwaarden

Als je bij Jespo inschrijft voor een sportactiviteit, ben je akkoord met de algemene voorwaarden, de gedragscode en de privacyverklaring. Op deze pagina vind je altijd de laatste versie van de algemene voorwaarden terug.

Hoeveel moet je betalen?

Bij elke sportactiviteit staat de prijs*. Extra kosten (bijvoorbeeld huur materiaal) staan bij ‘Belangrijke informatie’ (online) of bij in onze gedrukte brochure. Je ontvangt steeds een factuur die je binnen de 15 kalenderdagen betaalt.

Betaal je niet op tijd en liet je ons niets weten? Dan mag je kind niet meer sporten. Heb je een probleem om te betalen? Bel ons, stuur ons een e-mail of kom langs. We zoeken samen naar een oplossing, want elk kind moet kunnen sporten.

Start je later? Dan krijg je een korting. Download hier alle informatie over de korting.

* Prijzen zijn geldig behoudens druk-/typfouten en prijswijzigingen.

Hoe inschrijven?

Concreet voor de wekelijkse sportactiviteiten van het schooljaar 2024-2025:

(1) Zapperdag = eerste inschrijvingsdag

Zaterdag 25 mei 2024

13u00 tot 17u00

Sportcentrum De Rode Loop (Rodeloopstraat 2, 2170 Merksem)

Extra info:

– Gratis sporten, leuke demonstraties en attracties

– Inschrijven voor onze wekelijkse sportactiviteiten van het schooljaar 2024-2025 én meteen betalen (Payconiq of bancontact)

                     – Neem een smartphone mee om vlot online in te schrijven!

Inschrijven voor onze zwemgroepen:

 – Slechts 1 persoon mag inschrijven voor kinderen die op hetzelfde adres wonen

 – Het aantal plaatsen is beperkt: deelnemers uit het schooljaar 2023-2024 mogen voorinschrijven, nog vóór Zapperdag.

(2) Vanaf woensdag 12 juni 2024 om 10u00

www.jespo.be

Via de Twizzit-app op je smartphone of twizzit.jespo.be (enkel voor deelnemers die al ingeschreven zijn bij Jespo)

Jespo-secretariaat, Ankerrui 9, 2000 Antwerpen (langskomen of inschrijvingsformulier per post opsturen)

Belangrijke info:

 • Inschrijvingen zijn op volgorde:
  • Als er geen plaats meer is voor een sportactiviteit kom je op een wachtlijst. Wij bellen jou of sturen je een e-mail als er een plaats vrijkomt. Je moet dan reageren uiterlijk 3 werkdagen later. Anders contacteren we de volgende op de wachtlijst.
  • Je schrijft altijd in voor 1 schooljaar. Je moet dus elk jaar opnieuw inschrijven. Dat is ook zo als je op de wachtlijst staat.
  • Je ontvangt snel een factuur. Als je betaald hebt, krijg je van ons een bevestiging en later ook extra informatie via Twizzit, het online platform dat Jespo gebruikt om te communiceren met de ouders en deelnemers.

Algemeen:

Inschrijven voor de sportactiviteiten van Jespo kan steeds op drie manieren:

 • Via Twizzit: je hebt al een Twizzit-account van Jespo? Dan schijf je best in via twizzit.jespo.be of via de gratis Twizzit-app.
 • Via de website: je hebt nog geen Twizzit-account van Jespo? Dan schrijf je in via onze website www.jespo.be
 • Op het Jespo-secretariaat: Urban City, Ankerrui 9, 2000 Antwerpen (3de verdieping)

Ben je verzekerd?

Als je bent ingeschreven, ben je verzekerd voor:

 • lichamelijke ongevallen
 • burgerlijke aansprakelijkheid
 • rechtsbijstand.

Vraag bij een ongeval tijdens de sportactiviteit een verzekeringsformulier aan je lesgever en bezorg het binnen de 8 dagen volledig ingevuld terug aan het Jespo-secretariaat. Je kan het verzekeringsformulier ook altijd downloaden via je Twizzit-account bij ‘Media’.

Kan je gratis proberen?

Je mag altijd 1 (lessenreeks/Sportswitch) of 2 (heel schooljaar) keer gratis proberen. Je moet wel altijd vooraf ingeschreven zijn.

Als je na 1 (lessenreeks/Sportswitch) of 2 keer (heel schooljaar) wilt stoppen, moet je dit meteen laten weten aan het Jespo-secretariaat. Je moet dan ook niet betalen. Je kan niet gratis proberen tijdens een sportweek.

Hoe annuleer je een inschrijving?

Wil je niet meer sporten bij Jespo? Dan moet je annuleren. Ook als je niet betaald hebt. Doe dit snel, anders moet je toch iets betalen.

Hoe annuleren?

03 289 32 53

info@jespo.be

Jespo-secretariaat, Ankerrui 9, 2000 Antwerpen

Je krijgt van ons altijd een antwoord via e-mail als we je annulatie goed ontvangen hebben (creditnota). Als je geen e-mailadres hebt, ontvang je geen bevestiging van annulatie.

Download hier een overzicht hoeveel je moet betalen als je annuleert.

Kan mijn sportactiviteit worden stopgezet?

Wij stoppen een sportactiviteit als er te weinig kinderen zijn ingeschreven.

Heb je al betaald? Dan krijg je het inschrijvingsgeld terug of kan je voor een andere sportactiviteit kiezen. In geval van overmacht (bijv. pandemie), zoeken we steeds naar een gepaste oplossing voor iedereen.

Les afgelast

Is de lesgever ziek of is het heel slecht weer? Dan gelasten we de les af. Wij proberen een extra les te organiseren, maar dat lukt niet altijd. Je krijgt voor de gemiste les(sen) geen vergoeding. Dit geldt ook voor meerdere lessen in geval van overmacht.

Twizzit

Jespo maakt gebruik van het online platform Twizzit voor het beheren van alle inschrijvingen voor de sportactiviteiten. Eens je bent ingeschreven voor een Jespo-activiteit, ontvang je alle informatie om een account aan te maken. Eens je een gratis account hebt (1 per kind), raden we je aan om alle toekomstige inschrijvingen via Twizzit zelf te doen. Zo moet je niet telkens al je gegevens opnieuw invullen.

Ook alle communicatie over de inschrijvingen en sportactiviteiten zullen via Twizzit verlopen. Je kan altijd inloggen via twizzit.jespo.be of download de gratis Twizzit-app op je smartphone (Google Play Store) of Iphone (Apple App Store).

Communicatie via SMS

Alle communicatie gebeurt via Twizzit. Maak dus zeker een persoonlijk gratis Twizzit-account aan per kind.

We versturen soms ook SMS’en. Deze SMS kan van verschillende GSM-nummers komen. Je kan niet antwoorden op deze SMS’en en/of bellen naar dit nummer. Doe je dat wel, dan betaal je zelf de kosten.

Nieuwsbrief & Mailings

Ingeschreven bij Jespo? Dan ontvang je elke 1e dag van de maand onze nieuwsbrief of andere mailings.
Wil je hiervoor uitschrijven? Doe dit via de link in de nieuwsbrief, stuur een e-mail naar info@jespo.be of pas je persoonlijke voorkeuren aan via je Twizzit-account.

Materiaal

Tijdens een sportactiviteit kan je gratis gebruik maken van sportmateriaal (bijvoorbeeld ballen, fietsen…) van Jespo. Als het gebruik niet gratis is, staat dit bij de sportactiviteit bij ‘Belangrijke informatie’ (online) of bij in onze gedrukte brochure

Als je sportmateriaal stuk maakt, zal je dit ook moeten betalen.

Fair-play

Sportief gedrag, respect en fair-play zijn heel belangrijk. Dat is niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ouders en lesgevers.

Download hier onze gedragscode.

Gezond Sporten

Aan sporten zijn (gezondheids)risico’s verbonden. Jespo kan niet inschatten of alle deelnemers die zich inschrijven voor de sportactiviteiten geschikt zijn om hieraan deel te nemen. Een medische keuring is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden in het kader van gezond sporten. Meer informatie vind je op www.gezondsporten.be en www.sportkeuring.be.

De volledige verantwoordelijkheid over de deelnemer blijft bij de ouder of voogd. Jespo kan/zal nooit aansprakelijk worden gesteld moest de deelnemer toch iets overkomen tijdens of als gevolg van deelname aan de sportactiviteiten.

Foto‘s en video’s

Neem je deel aan een activiteit van Jespo? Dan ga je ermee akkoord dat we foto’s en video’s maken tijdens de sportactiviteit. Deze worden gebruikt voor de promotie van Jespo en de sport in het algemeen.

Dit is ook zo als je deelneemt aan een evenement van Jespo waarvoor je niet moet inschrijven.

Zelf mag je geen foto’s of video’s maken zonder toestemming van het Jespo-secretariaat, de ouders, de lesgevers en de verantwoordelijke van de sportinfrastructuur.

Privacy

Alle persoonlijke informatie die je ons bezorgt , wordt vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie over welke persoonsgegevens we bijhouden en verwerken kan je nalezen in onze privacyverklaring. (Download hier onze privacyverklaring)

Taal

Als je kind is ingeschreven in één van onze zwemgroepen, moet je kind Nederlands spreken én begrijpen. Dat is belangrijk voor de veiligheid.

Als je bij Jespo inschrijft voor een sportactiviteit, ben je akkoord met deze algemene voorwaarden, onze gedragscode en privacyverklaring. Op deze website www.jespo.be vind je steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden terug.