4000×800 – Wekelijkse sportactiviteiten

Publicaties

Onderzoekrapport profiel Jespo-deelnemers

De vakgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel heeft het profiel van de Jespo-deelnemers doorgelicht.

Dit onderzoek had tot doel om het profiel van de deelnemers binnen Jespo longitudinaal te analyseren (september 2007 – augustus 2016). Aan de hand van de nationaliteit, etniciteit en woonplaats van de deelnemers wordt er een ruimer profiel van de deelnemers geschetst. Uiteindelijk wilde dit onderzoek de volgende vraag beantwoorden: Op welke manier weerspiegelt een sportclub zoals Jespo de diversiteit binnen de stad Antwerpen?

Jespo+ – Alle jeugd krijgt sportkansen (2014)

Als jeugdsportorganisatie is Jespo van oudsher gekenmerkt door een sociaal geïnspireerde traditie met als belangrijkste betrachting een zo groot mogelijke groep van de Antwerpse jeugd te bereiken. Dankzij middelen vanuit het participatiedecreet zijn we ons sinds 2009 daarenboven extra gaan inzetten op het bevorderen van de participatie van kinderen en jongeren uit kansengroepen via het project ‘Jespo spo(o)rt aan’.