Jespo After School

Jespo After school is een project waar we naschoolse sport aanbieden meteen aansluitend op de schooluren. Concreet worden balsporten aangeboden aan leerlingen uit de tweede graad basisonderwijs in de accommodatie van de school.

Het project heeft tot doel zoveel mogelijk kinderen in contact te brengen met balsporten en ze voor te bereiden om dit zo lang mogelijk vol te houden.

Bekijk hier de scholen die deelnemen aan dit project.

De lessen gaan door in de school zelf.
Bekijk hier de deelnemende scholen.

Leerlingen uit de 2e graad lager onderwijs

Dinsdag of donderdag meteen na de schooluren

17,50 euro per 10-lessenreeks

Lesgevers zijn in het bezit van een pedagogisch diploma.
Minstens 1 lesgever die deel uitmaakt van het schoolteam.

Met de steun van deze partners: