Missie en visie

De missie is de bestaansreden van de organisatie. De visie is de manier waarop we deze bestaansreden willen vervullen..

Missie

Jespo vzw is een vereniging die voor de Antwerpse jeugd een naschools, kindgericht en netoverschrijdend omnisport-activiteitenaanbod op initiatie- en recreatieniveau voorziet, met als doel motiverend, oriënterend, democratiserend en drempelverlagend te zijn voor de verdere georganiseerde sportbeoefening op regelmatige basis.

Visie

We willen kinderen en jongeren op een actieve, attractieve, informatieve en laagdrempelige manier kennis laten maken met een (anders)georganiseerd sportaanbod in Antwerpen, waarbij het streven naar complementariteit en structurele samenwerking met de belangrijkste (jeugd)sportactoren op basis van een planmatige aanpak leidt tot een verhoogde sportparticipatie in (anders)georganiseerd verband.