Veel gestelde vragen

Jespo maakt gebruik van het online platform Twizzit voor het beheren van alle inschrijvingen voor de sportactiviteiten. Eens je bent ingeschreven voor een Jespo-activiteit, ontvang je alle informatie om een account aan te maken. Eens je een gratis account hebt aangemaakt (1 per kind), raden we je aan om alle toekomstige inschrijvingen via Twizzit zelf te doen. Zo moet je niet telkens al je gegevens opnieuw invullen.

Belangrijk! Kies bij het aanmaken van jouw Twizzit-account een gebruikersnaam (bvb. voornaam.achternaam) en wachtwoord. Onthoud deze gegevens goed. Ben je jouw gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Dan kan je via twizzit.jespo.be een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord aanvragen.

Ook alle communicatie over de inschrijvingen en sportactiviteiten verlopen via Twizzit. Je kan met jouw gebruikersnaam en wachtwoord altijd inloggen via twizzit.jespo.be of download de Twizzit-app op je smartphone (Google Play Store) of Iphone (Apple App Store).