Bestuur

Jespo is in de eerste plaats een vrijwilligersorganisatie. In de bestuursorganen zitten uitsluitend vrijwilligers.

Onze organisatie telt in totaal 3 statutaire bestuursorganen:

  • Algemene Vergadering
  • Het Bestuursorgaan
  • Dagelijks Bestuur

Algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen Jespo.

Samenstelling

De samenstelling van de algemene vergadering van Jespo ziet er als volgt uit:

  • Alle hoofdverantwoordelijken van de Jespo-sportgroepen
  • Ook de leden van Het Bestuursorgaan zijn stemgerechtigd lid

Het feit dat alle hoofdverantwoordelijken stemgerechtigd lid zijn van de algemene vergadering, maakt dat de samenstelling ervan jaarlijks wijzigt.

Vergaderingen

De algemene vergadering wordt 2x per jaar bijeengeroepen:

  • Juni: goedkeuring jaarrekening
  • December: goedkeuring begroting

Het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan van Jespo staat in voor het scheppen van een financieel en inhoudelijk kader dat leidt tot een verhoogde sportparticipatie van de Antwerpse kinderen en jongeren via Jespo.

Samenstelling

De samenstelling van Het Bestuursorgaan van Jespo ziet er als volgt uit:

Vergaderingen

Het Bestuursorgaan van Jespo komt ongeveer 8x per kalenderjaar samen. Daarnaast organiseert Het Bestuursorgaan ook 1 beleidsdag of -weekend om de twee jaar.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Jespo staat in voor de dagelijkse werking en praktische organisatie.

Samenstelling

De samenstelling van het dagelijks bestuur van Jespo ziet er als volgt uit:

Vergaderingen

Het dagelijks bestuur van Jespo komt ongeveer 10 à 12 keer per kalenderjaar digitaal samen en vindt (meestal) een week voor de vergadering van Het Bestuursorgaan plaats.

Statuten

De bevoegdheidsafbakening tussen de verschillende bestuursorganen staat ook neergeschreven in onze statuten. Hier vind je ondertekende statuten terug.