Bestuur

Jespo is in de eerste plaats een vrijwilligersorganisatie. In de bestuursorganen zitten uitsluitend vrijwilligers.

Onze organisatie telt in totaal 3 statutaire bestuursorganen:

  • Algemene Vergadering
  • Raad van Bestuur
  • Dagelijks Bestuur

Algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen Jespo.

Samenstelling

De samenstelling van de algemene vergadering van Jespo ziet er als volgt uit:

  • Alle hoofdverantwoordelijken van de Jespo-sportgroepen
  • Ook de leden van de raad van bestuur zijn stemgerechtigd lid

Het feit dat alle hoofdverantwoordelijken stemgerechtigd lid zijn van de algemene vergadering, maakt dat de samenstelling ervan jaarlijks wijzigt.

Vergaderingen

De algemene vergadering wordt 2x per jaar bijeengeroepen:

  • Juni: goedkeuring jaarrekening
  • December: goedkeuring begroting

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Jespo staat in voor het scheppen van een financieel en inhoudelijk kader dat leidt tot een verhoogde sportparticipatie van de Antwerpse kinderen en jongeren via Jespo.

Samenstelling

De samenstelling van de raad van bestuur van Jespo ziet er als volgt uit:

Vergaderingen

De raad van bestuur van Jespo komt ongeveer 10x per kalenderjaar samen. Daarnaast organiseert de raad van bestuur ook 1 beleidsdag of -weekend om de twee jaar.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Jespo staat in voor de dagelijkse werking en praktische organisatie.

Samenstelling

De samenstelling van het dagelijks bestuur van Jespo ziet er als volgt uit:

Vergaderingen

Het dagelijks bestuur van Jespo komt ongeveer 10x per kalenderjaar samen en vindt (meestal) een week voor de vergadering van de raad van bestuur plaats.

Statuten

De bevoegdheidsafbakening tussen de verschillende bestuursorganen staat ook neergeschreven in onze statuten. Hier vind je ondertekende statuten terug.