Het Jespo-team

Bram De Bock

Coördinator / Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Vicky Van Hullebus

Administratief medewerker

Kaat Dimov

Sportpromotor sportgroepen
en vrijwilligers

Michael Vermost

Sportpromotor communicatie
en evenementen

Nele Stevens

Sportpromotor

Tawfeek Zen Alabden

Projectmedewerker
Sportieve taaloefenkansen NT2