Beleidsplan

Jespo heeft haar middellange termijnvisie uitgeschreven in het sportbeleidsplan ‘2019-2024’. Dit beleidsplan bestaat uit 9 delen:

  • Inleiding
  • Missie & Visie
  • Visie 2024
  • Samenvatting van de belangrijkste uitdagingen
  • Wat willen we elk schooljaar organiseren?
  • Onze kerntaak: kwalitatieve laagdrempelige sportactiviteiten organiseren
  • Het kloppend sporthart: investeren in onze vrijwilligers
  • Ons (digitaal) verhaal brengen: welkom in de wondere omnisportwereld van Jespo
  • Een goede omkadering: excelleren in goed bestuur & beleid.

We willen met Jespo de ingeslagen weg sinds het ontstaan van onze vereniging verder bewandelen: een recreatieve omnisportvereniging zijn voor alle Antwerpse kinderen en jongeren waar iedereen zich welkom voelt, plezier maakt, iets bijleert en dat in een veilig, gezond en duurzaam sportklimaat. We willen blijven focussen op de instroom van kleuters en jonge lagere schoolkinderen. Ze veel sportplezier laten beleven, dat willen we! Inzetten op het wegwerken van zoveel mogelijk participatiedrempels bij deze doelgroep is belangrijker, effectiever én efficiënter dan inzetten op de afhakende kinderen op middelbare schoolleeftijd.

Één ding staat vast: met dit sportbeleidsplan willen we de uitdagingen waarvoor Jespo de komende 5 jaar staat tackelen. We willen niet blijven stilstaan, maar vooruitgaan. 13 jaar geleden hebben we voorzichtig leren wandelen. Vandaag kunnen we al goed lopen. En de komende vijf jaar willen we beter en sneller lopen. Af en toe zullen we struikelen, maar dan zullen we opstaan, leren en weer doorgaan.

Dit beleidsplan zal ervoor zorgen dat Jespo de komende vijf sportseizoenen op een gestructureerde, effectieve en efficiënte manier haar doel nastreeft, namelijk zoveel mogelijk Antwerpse kinderen en jongeren laten kennis maken met en participeren aan het (anders)georganiseerd sportaanbod in de stad Antwerpen.