Goedkoper sporten

Hoe kan je goedkoper sporten? Alle informatie vind je hieronder.

Korting via de mutualiteit

De mutualiteit (De Voorzorg, CM, OZ, VNZ…) betaalt een deel van je inschrijvingsgeld terug (tussen 10 euro en 30 euro). Wat moet je doen?

  1. Als je betaald hebt, ontvang je van ons vanaf november via e-mail een attest.
  2. Heb je geen e-mailadres? Dan krijg je het attest via de post.
  3. Dit attest moet je afgeven aan je mutualiteit (vergeet het klevertje niet!)

(!) Let op: als je het attest via e-mail krijgt, kijk dan zeker ook bij je ongewenste e-mails (SPAM).

Fiscaal attest

In maart 2022 krijg je van Jespo een fiscaal attest via jouw Twizzit-account. Je vindt dit in jouw Twizzit-account terug onder ‘MEDIA’. Je moet hiervoor niets doen. Je vult het bedrag in op je belastingsbrief (vak X, rubriek B, code 1384) en houdt dit attest zelf bij. Je krijgt dan een korting op je belastingen.

Vanaf 2024 zal de aangifte van het fiscaal attest (van 2023) door Jespo zelf gebeuren bij de overheid. Je ontvangt nog altijd je attest, maar normaal gezien zou het bedrag automatisch moeten ingevuld zijn op je belastingsbrief.

Belangrijk! Je krijgt enkel een fiscaal attest als:

  • Je kind jonger is dan 14 jaar
  • Je niet bent ingeschreven in een competitiegroep
  • Je betaald hebt vóór 31 december van het jaar

Heb je een VT-statuut?

(VT-statuut = Statuut Verhoogde Tegemoetkoming)

Je kan via Sporting A een deel van het inschrijvingsgeld (tot 100 euro) terug krijgen met de vrijetijdstoelage sport.

Woon je in district Borgerhout?

Dan krijg je zelfs tot 150 euro per kalenderjaar terug.

Wil je meer weten?

telefoon-01 03 270 31 30
e-mail adje ondersteuning.lidgeld@antwerpen.be
computer-01 www.antwerpen.be/teamvrijetijd
jespo-secretariaat-01 Damplein 31, 2060 Antwerpen (Park Spoor Noord)

Op het klevertje van je mutualiteit kan je zien of je een VT-statuut hebt. Is het 3de cijfer een ‘1’, dan heb je een VT-statuut.

Sociale centra stad Antwerpen (OCMW)

Ben je in begeleiding bij één van de sociale centra stad Antwerpen?

Vraag aan je maatschappelijk werker meer informatie over de vrijetijdstoelage.

Wil je graag meer informatie over hoe je goedkoper kan sporten?

telefoon-01 03 289 32 53
e-mail adje  info@jespo.be
jespo-secretariaat-01 Jespo-secretariaat: Ankerrui 9, 2000 Antwerpen (3e verdieping)

klok-01 maandag tot vrijdag: 9u00 tot 17u00
donderdag & september: 9u00 tot 18u00

If you don’t understand the information, please contact us by phone, letter or e-mail. You can also come to our office from Monday to Friday between 9h00 and 17h00. On Thursday and during September each day from 9h00 untill 18h00.

Pour plus d’information, contactez-nous par téléphone, courrier ou e-mail. Nos bureaux sont également accessibles du lundi jusqu’au vendredi entre 9h00 et 17h00. Le jeudi et pendant le mois septembre chaque jour entre 9h00 et 18h00.