Informatie voor partners:

Wat is Jespo?

Jespo is een laagdrempelige Antwerpse jeugdsportorganisatie. Elke schooljaar organiseren wij meer dan 50 verschillende wekelijkse sportactiviteiten over heel Antwerpen. Plezier maken en iets bijleren komt tijdens de recreatieve sportactiviteiten altijd op de eerste plaats. Iedereen is en voelt zich welkom bij Jespo. Naast de wekelijkse sportactiviteiten organiseren wij ook sportweken tijdens de schoolvakanties, naschoolse sportactiviteiten, sport stimulerende evenementen én scholenwedstrijden.

Meer weten over Jespo? Check dan zeker op deze pagina onze ‘Facts & Figures’ 

Sportieve taaloefenkansen NT2

Het project kreeg de naam ‘Sportieve taaloefenkansen NT2’, maar naar anderstaligen zelf communiceren we steeds over ‘Sportcoach worden & Nederlands oefenen’. Samen met de anderstalige leggen we een traject af om sportcoach te worden en tegelijkertijd Nederlands te oefenen.

Hoe is het project/idee ontstaan?

Door het wegvallen van meer ervaren en opgeleide lesgevers binnen Jespo, was er nood aan een nieuwe instroom. Er zijn elk jaar heel wat nieuwkomers in Antwerpen en we menen dat er binnen deze groep mensen mogelijks wel wat potentieel zit (exacte cijfers hierover zijn helaas onbekend). Potentieel dat enkel kan benut worden mits een goede omkadering om zo succeservaringen te creëren. Tegelijkertijd kan de nieuwkomer inzetten op zijn eigen motivatieredenen (Nederlandse taal oefenen, sociaal netwerk opbouwen, enz.), waarbij we met dit project vooral focussen op het aspect ‘Nederlands oefenen’.

Met dit tweejarig project willen we ervoor zorgen dat nieuwkomers het gevoel hebben dat ze ondanks hun beperkte kennis van het Nederlands toch de kans krijgen om mee sportlessen te begeleiden. En dat taal dus geen drempel mag zijn om de stap naar Jespo te zetten. We willen ervoor zorgen dat ze het als een opportuniteit zien om hun Nederlands verder te oefenen via het begeleiden van sportactiviteiten en dat wij een veilig klimaat creëren waarbinnen taaloefenkansen worden aangereikt voor hen, zowel rechtsreeks via de projectmedewerker, maar zeker ook via de mede-lesgever(s). De projectmedewerker speelt hierin een cruciale rol, want hij/zij zal de tijd kunnen vrijmaken om deze omkadering te organiseren. Hierdoor zullen alle succesfactoren voldoende aanwezig zijn om een taal goed te ontwikkelen.

Het idee is ontstaan in 2020 en werd ondertussen verder geconcretiseerd door de projectmedewerker, Tawfeek, die sinds oktober 2020 halftijds in dienst is. We krijgen hiervoor zowel financiële als inhoudelijke steun vanuit Atlas.

Jespo heeft de afgelopen jaren trouwens al heel wat ervaring opgebouwd rond de participatie van kansengroepen en diversiteit. We zijn dus niet aan ons proefstuk toe, hoewel het actief begeleiden van anderstaligen als sportcoach wel onbekend terrein is.

Meer over onze opgebouwde ervaringen rond de participatie van kansengroepen én diversiteit binnen Jespo vind je in onze publicaties op deze pagina.

Wie is onze doelgroep?

Met dit specifieke project focussen we in de eerste plaats op mensen die hun Nederlands willen oefenen zoals

 • Mensen met een recente migratie-ervaring
 • Asielzoekers
 • Erkende vluchtelingen

Qua taalniveau mikken we op minstens taalniveau 2.2.

Wij zoeken vooral sportieve profielen met interesse in sport én het enthousiasme om met kinderen te werken. Bij voorkeur hebben ze in hun land van herkomst al enige (sport)pedagogische ervaring (bijv. sportcoach, leraar, leraar in opleiding, enz.). We zijn dus vooral op zoek naar sportcoaches voor onze wekelijkse sportactiviteiten, wat niet betekent dat andere profielen niet welkom zouden zijn (bijv. hulp administratie, hulp tijdens events, enz.).

Heeft de anderstalige een lager taalniveau, maar wel ervaring in lesgeven en veel motivatie? Dan is hij/zij ook heel welkom!

Hoe ziet zo’n traject eruit?

Wij hebben een traject uitgestippeld voor NT2’ers. Met dit traject willen wij anderstaligen de juiste adviezen en ondersteuning geven zodat ze optimaal op hun taal- en (werk)ervaring kunnen focussen. Wij willen ze graag helpen om hun Nederlands te oefenen én sportcoach te worden.

Het traject loopt over een volledig schooljaar (september-mei), waarbij elke stap (zie verder) ongeveer 10 weken duurt (met uitzondering van stap 1). Er is bewust voor gekozen om stap 1 ‘Kennismaken’ op te nemen in het traject, omdat we dat als een belangrijke overwonnen drempel zien voor de anderstalige, namelijk ‘je durven aan te melden om sportcoach te worden ondanks dat je Nederlands (nog) niet zo goed is’.

Het traject is ‘flexibel’. De ene anderstalige zal wat sneller gaan, de andere wat trager. Het is ook perfect mogelijk dat een anderstalige omwille van zijn/haar taalniveau en/of (sport)pedagogisch ervaring meteen instapt vanaf stap 3. Ook later op het schooljaar instappen is mogelijk, maar bij voorkeur wel ten laatste in januari/februari.

Samen met de anderstalige leggen we dus een traject af dat bestaat uit 4 stappen:

Stap 1: elkaar leren kennen & sportactiviteit kiezen

Tijdens een eerste gesprek leren we elkaar beter kennen. We kiezen een sportactiviteit die het beste bij de anderstalige past. We gaan samen naar de eerste les. De anderstalige maakt kennis met de andere sportcoaches en kinderen.

Stap 2: assistent-sportcoach

Wat moet de assistent-sportcoach doen?

 • De sportcoaches ondersteunen, bijv.

– Aanwezigheden noteren

– De kinderen helpen bij het omkleden

– De kinderen begeleiden naar de sporthal/het zwembad/toilet.

– Materiaal klaarzetten en opruimen samen met de kinderen én sportcoaches

 • De anderstalige kent het lesverloop, bijv.

– Waar komen de kinderen aan?

– Wat moeten de kinderen aan/bij hebben (juiste sportkledij/-gerief)?

– Welke sportoefeningen worden gegeven?

 • De anderstalige motiveert de kinderen tijdens de les, bijv.

– Korte motiverende woordjes zeggen (Goed gedaan, goed bezig, enz.)

Stap 3: assistent-sportcoach & enkele sportoefeningen geven

Wat moet de assistent-sportcoach+ doen ?

 • Dezelfde taken als in stap 2 ‘Assistent sportcoach’
 • Een of meerdere oefeningen voorbereiden en geven met hulp van een Jespo-coach
 • De deelnemers actiever begeleiden (bijv. antwoorden op vragen over de sportoefening)
 • De anderstalige kent het aanwezige materiaal en weet wat er nodig is om de sportactiviteit te organiseren
 • De anderstalige kent de gemaakte afspraken (gedragscode) tijdens de sportactiviteit en weet hoe ernaar gehandeld moet worden
 • De anderstalige gaat zichzelf na enkele lessen evalueren (zelfevaluatie), samen/met de hulp van de Jespo-medewerker

Vanaf deze stap krijgt de assistent-sportcoach+ een vergoeding, net zoals de andere sportcoaches bij Jespo.

Stap 4: ik ben een sportcoach & sportles geven

Wat moet de sportcoach doen?

 • De anderstalige gaat zelf een volledige sportles geven
 • De Jespo-coach neemt nog een ondersteunende/begeleidende rol op die hij/zij stilletjes aan loslaat.

In de media

Interesse in het project?

Spreekt het project je aan en heb je interesse om je steentje bij te dragen? Dat kan alvast door het project mee bekend te maken via de communicatiekanalen van jouw organisatie en/of anderstalige gericht door te verwijzen naar Jespo. Gebruik gerust het promotiemateriaal en de informatie die je vindt op deze website:

 • Promotiefilmpje
 • Affiches & flyers (wij bezorgen je graag enkele exemplaren)

Werk je met dezelfde doelgroep en zie je nog andere mogelijkheden om (intensiever) samen te werken? Twijfel dan zeker niet om ons te contacteren. Er zijn al enkele partners actief betrokken bij het project zoals:

Contactpersoon:

Tawfeek Zen Alabden

Projectmedewerker Sportieve taaloefenkansen NT2

Tawfeek@jespo.be

0465 45 39 90

Download hier:             Affiche sportcoach              Flyer sportcoach            Vacature sportcoach

Heb je nog een vraag?

Klik hier voor de antwoorden op de ‘Veel gestelde vragen’ of neem contact op met Tawfeek.