Als jeugdsportorganisatie is Jespo van oudsher gekenmerkt door een sociaal geïnspireerde traditie met als belangrijkste betrachting een zo groot mogelijke groep van de Antwerpse jeugd te bereiken. Dankzij middelen vanuit het participatiedecreet zijn we ons sinds 2009 daarenboven extra gaan inzetten op het bevorderen van de participatie van kinderen en jongeren uit kansengroepen via het project ‘Jespo spo(o)rt aan’. De focus lag in de eerste fase vooral op specifieke toeleidingsacties, doelgroepgerichte promotie en het uitbouwen van een stevig netwerk aan doelgroeppartners. Ondertussen zijn alle betrokken actoren op de hoogte en staan ze achter de visie van gelijke sportkansen voor iedereen. De lancering van de publicatie ‘Hoge sprongen, lage drempels’ in 2012 maakte meteen duidelijk welke weg we vanaf dan wilden inslaan. Nog meer drempels verlagen zodat meer kinderen kunnen sporten. We stonden dan ook niet stil en schreven verder aan het diversiteitsverhaal met het project ‘Jespo+: Alle jeugd krijgt sportkansen’.
In dit beknopte naslagwerk bundelen we de ervaringen die we hebben opgedaan met het project Jespo+. We vertellen ook enkele ‘sportverhalen’. Dit zijn ervaringen van trajecten waarvan de namen van de kinderen zijn veranderd. Het is zo goed als onmogelijk om de opgebouwde kennis in enkele bladzijden te gieten. Toch willen we graag onze ervaringen delen. Mede dankzij de tomeloze inzet van de Stuurgroep Jespo+ kunnen we met fierheid zeggen dat we gedurende twee jaar in totaal 7 vrijwillige ‘Sportverkenners’ hebben ingezet om kinderen en jongeren die moeilijker de weg naar het sportaanbod vinden, te ondersteunen. Niet enkel toeleiden maar ook kinderen effectief opvolgen die na doorverwijzing bij Jespo terechtkomen. Er zijn een paar wissels geweest, maar vanaf begin 2013 is er steeds een constante groep van 5 Sportverkenners actief geweest binnen het project.

Klik op de afbeelding voor de volledige publicatie.

Veel leesplezier!