De vakgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel heeft het profiel van de Jespo-deelnemers doorgelicht.

Dit onderzoek had tot doel om het profiel van de deelnemers binnen Jespo longitudinaal te analyseren (september 2007 – augustus 2016). Aan de hand van de nationaliteit, etniciteit en woonplaats van de deelnemers wordt er een ruimer profiel van de deelnemers geschetst. Uiteindelijk wilde dit onderzoek de volgende vraag beantwoorden: Op welke manier weerspiegelt een sportclub zoals Jespo de diversiteit binnen de stad Antwerpen?

Dit onderzoeksrapport bevestigt dat de deelnemers een zeer diverse achtergrond hebben. Er is namelijk binnen Jespo – net zoals in de stad Antwerpen – een toenemende verscheidenheid aan nationaliteiten. Hoewel er bij de start van Jespo duidelijk meer jongeren met een Belgische etniciteit participeerden, zijn de verschillen qua etniciteit anno
2016 weggewerkt. Momenteel zijn er evenveel deelnemers met een Belgische als met een niet-Belgische etniciteit.

Het volledige onderzoeksrapport kan u hierboven downloaden en lezen (door op de afbeelding te klikken).