Praktijkgids sociaal-sportief werk

Sociaal-sportief werk is een nieuwe term die toch vertrouwd klinkt omwille van de herkenbaarheid van de componenten. Het gaat in principe om de doorsnede van drie sectoren (Werk, Sport en Welzijn), waar ook tal van andere domeinen mee verwant zijn (jeugdwerk, gelijke kansen, volksgezondheid, onderwijs, cultuur, enz.). Het koppelteken tussen sociaal en sportief heeft daarom in de eerste plaats een symbolische functie. Met de Praktijkgids sociaal-sportief werk willen we sectoren koppelen en bruggen bouwen, ook tussen diverse gerelateerde labels als Buurtsport, Sport+ (Sport-plus), +Sport, Sport for Development, enz.

In het eerste boekdeel getuigen 125 protagonisten (waaronder ‘onze’ Arne Francq) over hun visies, noden en dromen. Over wat goed loopt en over wat nog veel beter zou kunnen lopen. Door het hybride karakter van hun activiteiten zijn ze (bijvoorbeeld op het vlak van sectorale of domeinspecifieke subsidies) soms slachtoffer van hun innovatieve aanpak. Maar bij de pakken blijven zitten, doen ze niet. Zelfs niet in tijden van corona.

Dit eerste volume van de praktijkgids kan dan ook als een bloemlezing van de grote rijkdom aan sociaal-sportief werk worden gezien. Meer nog dan mooi, hoopt deze gids dan ook nuttig te zijn. Een gids in de vele betekenissen van het woord dus.

Download hier de getuigenis van Arne Francq:

Wil je graag meer informatie over de ‘Praktijkgids sociaal-sportief werk’?

Bezoek dan zeker de website www.detoekomstvandesport.be