4 inzichten voor trainers

Bij Jespo hanteren wij de ‘4 inzichten voor trainerschap‘. Hiermee kan je aan de slag zodat de kinderen in een veilige omgeving veel sportplezier kunnen hebben. Jouw voorbeeldrol is hier cruciaal! Lees hieronder meer en bekijk zeker het filmpje. Het duurt slechts 4 minuten en zal je heel wat hulp bieden. Bij vragen of meer info kan je bij ons terecht via info@jespo.be of 03 289 32 53.

1. Structureren

Je maakt afspraken en biedt duidelijkheid en structuur zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

2. Stimuleren

Je enthousiasmeert, stimuleert, complimenteert en legt de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken mag.

3. Individueel aandacht geven

Je zorgt dat iedereen zich gezien en erkend voelt en je probeert je aanwijzingen af te stemmen op het niveau van iedere sporter.

4. Regie overdragen

Je stelt vragen, je luistert naar de sporters en probeert ze stapsgewijs verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.