Vrijwilliger in the sportlight: Natasha Marin

Tijdens de laatste maand van 2016 richten we onze sportlight op iemand die al de helft van ons 10-jarig bestaan als vrijwilliger actief is. Natasha Marin kwam via een stadsdienst bij Jespo terecht. We stellen haar graag aan u voor. Natasha Marin is onze vrijwilliger in the sportlight voor de maand december.

Aandacht voor kinderen van een andere origine en kinderen in armoede bij Jespo vzw (2016)

Naar aanleiding van ons Multimove-aanbod in Antwerpen maakte Sport Vlaanderen een naslagwerk over onze werking. Deze case wordt gebruikt als voorbeeld voor andere organisaties die Multimove voor kinderen willen aanbieden.

Jespo+ – Alle jeugd krijgt sportkansen (2014)

Als jeugdsportorganisatie is Jespo van oudsher gekenmerkt door een sociaal geïnspireerde traditie met als belangrijkste betrachting een zo groot mogelijke groep van de Antwerpse jeugd te bereiken. Dankzij middelen vanuit het participatiedecreet zijn we ons sinds 2009 daarenboven extra gaan inzetten op het bevorderen van de participatie van kinderen en jongeren uit kansengroepen via het project ‘Jespo spo(o)rt aan’.

Hoge Sprongen, Lage Drempels (2012)

Hoe Jespo als jeugdsportorganisatie werkt aan (langdurige) participatie van kansengroepen en diversiteit’ waarin Jespo zijn opgedane ervaringen inzake de participatie van de kansengroepen ‘mensen in armoede’ en ‘mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond’ heeft gebundeld.