De nieuwe Jespo-brochure is er!

Ontdek hier de nieuwe Jespo-brochure, met een overzicht van alle sporten voor schooljaar 2024-2025.

Praktijkgids sociaal-sportief werk

De Praktijkgids sociaal-sportief werk wil sectoren koppelen en bruggen bouwen, ook tussen diverse gerelateerde labels als Buurtsport, Sport+ (Sport-plus), +Sport, Sport for Development, enz.

Project Sportieve taaloefenkansen NT2

Jespo zoekt anderstalige nieuwkomers die zich graag willen inzetten als sportlesgever.  Met het project ‘Sport & Taal’ gaan ze hen actief begeleiden en creëren ze extra taaloefenkansen.

Onderzoekrapport profiel Jespo-deelnemers

De vakgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel heeft het profiel van de Jespo-deelnemers doorgelicht.

Dit onderzoek had tot doel om het profiel van de deelnemers binnen Jespo longitudinaal te analyseren (september 2007 – augustus 2016). Aan de hand van de nationaliteit, etniciteit en woonplaats van de deelnemers wordt er een ruimer profiel van de deelnemers geschetst. Uiteindelijk wilde dit onderzoek de volgende vraag beantwoorden: Op welke manier weerspiegelt een sportclub zoals Jespo de diversiteit binnen de stad Antwerpen?

Aandacht voor kinderen van een andere origine en kinderen in armoede bij Jespo vzw (2016)

Naar aanleiding van ons Multimove-aanbod in Antwerpen maakte Sport Vlaanderen een naslagwerk over onze werking. Deze case wordt gebruikt als voorbeeld voor andere organisaties die Multimove voor kinderen willen aanbieden.

Jespo+ – Alle jeugd krijgt sportkansen (2014)

Als jeugdsportorganisatie is Jespo van oudsher gekenmerkt door een sociaal geïnspireerde traditie met als belangrijkste betrachting een zo groot mogelijke groep van de Antwerpse jeugd te bereiken. Dankzij middelen vanuit het participatiedecreet zijn we ons sinds 2009 daarenboven extra gaan inzetten op het bevorderen van de participatie van kinderen en jongeren uit kansengroepen via het project ‘Jespo spo(o)rt aan’.

Hoge Sprongen, Lage Drempels (2012)

Hoe Jespo als jeugdsportorganisatie werkt aan (langdurige) participatie van kansengroepen en diversiteit’ waarin Jespo zijn opgedane ervaringen inzake de participatie van de kansengroepen ‘mensen in armoede’ en ‘mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond’ heeft gebundeld.